De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

1
2
3

Nieuws

17 apr 2014

Ter voorbereiding van de studiedag Slimme Subsidies op 3 juni bekijkt de dienst Wetsmatiging van het departement Bestuurszaken twee subsidieprocessen vanuit het oogpunt van de doelgroep. Hiervoor wordt in samenwerking met het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) beroep gedaan op het service design team van Studio Dott en Kite Consultants. Service design wordt voorgesteld als vernieuwende methode om dienstverlening te verbeteren, de dienst Wetsmatiging test deze in 2 verkorte trajecten uit. De resultaten worden voorgesteld op de studiedag op 3 juni.

15 apr 2014

De procedurewijzer en de goedkeuringsmodule zijn twee nieuwe instrumenten die u ondersteuning bieden bij het voeren van een gunningsprocedure. De procedurewijzer helpt u bij de keuze van een gunningsprocedure. Aan de hand van een aantal vragen wordt voor u de meest aangewezen procedure gekozen. De goedkeuringsmodule helpt u bij de vraag welke instanties op welk ogenblik tijdens de gunningsprocedure moeten worden geraadpleegd.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

24 apr
VAC Leuven

Na 3 geslaagde netwerksessies in 2012 en 2013 gaat het 4e Zin?Ja!-netwerk door op 24 april in VAC Leuven.

Kom net als je collega P&O’ers, afdelingshoofden en ervaren werknemers mee denken en werken over het thema “Gemotiveerd aan het werk (blijven)”. Hoe kun je je talent inzetten? Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe ga je om met werkdruk?

Het netwerk start om 8u30 met een ontbijt. Je kan voor alle dagdelen en sessies apart inschrijven (tot 10 april), je bepaalt dus volledig zelf wanneer je komt.

Meer informatie?

24 apr
Zaal Breughel, Boudewijnlaan 30, Brussel
29 apr
VDAB-kantoor, Hendrik Consciencestraat 7, 2800 Mechelen