De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

26 mei 2015

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Via www.werkenvoorvlaanderen.be gaat ze op zoek naar straffe medewerkers die hier mee aan willen bouwen. Op de werkenvoorvlaanderen-website vind je alles over 'werken voor Vlaanderen' én vind je alle openstaande vacatures bij de Vlaamse overheid terug. Ook interne vacatures, stageplaatsen, tijdelijke vacatures en vakantiejobs bij de Vlaamse overheid zijn op de nieuwe vacaturesite te vinden.

22 mei 2015

Met  de ‘Toolbox for Practitioners’ wil de Europese Commissie de lidstaten richtlijnen en inspiratie geven om te werken aan kwaliteit in de openbare sector.

22 mei 2015

In 2015 organiseert de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) in de verschillende VAC’s zitdagen rond gezondheid en psychosociaal welzijn.

22 mei 2015

Vanaf 1 juni 2015 kan je je inschrijven voor de jaarlijkse griepvaccinatie. In oktober en november zijn er vaccinatiedagen gepland in alle VAC’s.

Snel naar

Agenda

27 mei
Auditorium Boudewijngebouw

Op woensdag 27 mei a.s. vindt de eerstvolgende netwerksessie van het Kennisnetwerk Overheidsopdrachten plaats. Tijdens een interactieve sessie zal dieper worden ingegaan op de beoordeling van offertes bij overheidsopdrachten.

28 mei
VAC Brugge - Elvas
29 mei

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer