Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

21 nov 2014

Noël Van Ginderachter, administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, wordt op 20 december 65 jaar. Hij gaat daarom op 1 januari 2015 met pensioen. De Vlaamse Regering verleent hem daarvoor eervol ontslag uit zijn ambt.

21 nov 2014
Op 5 december kunt u in Mechelen deelnemen aan een studiedag over hoe het spanningsveld tussen juristen en niet-juristen toch een bron kan zijn van creatieve spanning. Na een plenair gedeelte volgen een aantal workshops die telkens begeleid worden door een jurist en een niet-jurist. De dag wordt afgerond met een debat.
19 nov 2014

De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, het Vlaams Kenniscentrum Publiek-private samenwerking en het Team Vlaams Bouwmeester lopen samen een parcours op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke winsten binnen publiek-private samenwerking. Tijdens twee workshops werd samen met een aantal kernspelers op zoek gegaan naar vernieuwende manieren om die winsten bij publiek-private samenwerking te garanderen. Het resultaat wordt op 2 december toegelicht tijdens een colloquium.

19 nov 2014

Het kasteel ter Ham, een 15de-eeuwse waterburcht met slotgracht in Steenokkerzeel, wordt de thuisbasis van Optimum C, een expertise- en opleidingscentrum voor professionals in de ouderenzorg.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

20 nov
Boudewijngebouw (Brussel)

Na het succes van de eerste editie, start in november een tweede editie van een leernetwerk Belanghebbendenmanagement.

In het leernetwerk start u vanuit eigen ervaringen en vragen, en werkt aan een eigen concrete case of opdracht. Tegelijkertijd bouwt u een informeel netwerk op. U staat zelf in voor het sturen en inrichten van het leerproces, een netwerkbegeleider zorgt voor de nodige omkadering en methodiek.

24 nov
Grand Hotel Casselbergh - Hoogstraat 6 - 8000 Brugge

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer