Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

25 nov 2014

De Coördinerende archiefdienst biedt verschillende instrumenten aan aan informatiebeheerders om zelf een opleiding rond informatiebeheer in te richten.

25 nov 2014

Onlangs kon u zich kandidaat stellen voor de commissie die het selectiebeleid van archiefdocumenten van de Vlaamse overheid zal vorm geven. De Coördinerende Archiefdienst legt de lijst van effectieve kandidaten nu ter benoeming voor aan de bevoegde minister.

25 nov 2014

De globale ICT-uitgaven binnen de Vlaamse overheid zijn voor de vijfde keer in kaart gebracht. In 2013 investeerden de dertien beleidsdomeinen samen zo’n 257 miljoen euro aan verschillende aspecten van haar ICT-werking. Zo ging er ongeveer 101 miljoen euro naar de ontwikkeling van nieuwe projecten en initiatieven en ongeveer 156 miljoen euro naar het onderhoud en de exploitatie van bestaande systemen.

25 nov 2014

De eindspurt van het jaar van de e-mail is ingezet. E-miel roept nog een laatste maal op de mailboxen onder handen te nemen.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

20 nov
Boudewijngebouw (Brussel)

Na het succes van de eerste editie, start in november een tweede editie van een leernetwerk Belanghebbendenmanagement.

In het leernetwerk start u vanuit eigen ervaringen en vragen, en werkt aan een eigen concrete case of opdracht. Tegelijkertijd bouwt u een informeel netwerk op. U staat zelf in voor het sturen en inrichten van het leerproces, een netwerkbegeleider zorgt voor de nodige omkadering en methodiek.

1 dec
Boudewijngebouw (Brussel)

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer