Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

26 sep 2014

De tevredenheid en het vertrouwen van burgers in de Vlaamse administratie blijven stabiel in 2013 (6,19 voor tevredenheid en 6,16 voor vertrouwen op een schaal van tien). Uit de meting blijkt eveneens dat de Vlaamse administratie een iets positiever imago bij de burgers heeft in vergelijking met 2011. Dat concludeert de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

HR-seminarie
25 sep 2014

Van donderdag 16 oktober tot vrijdag 17 oktober vindt er een tweedaags seminarie plaats voor en door HR-professionals uit de Vlaamse overheid die een moderne HR-business partner voor hun lijnmanagement willen zijn.

25 sep 2014

Op maandag 24 november wordt ‘De 24 uur van de topmanager’ georganiseerd - een race tegen de klok voor topmanagers van de Vlaamse overheid. Vijf vragenstellers dagen onze topmanagers uit om in 24 uur een antwoord te vinden op een aantal bestuurlijke uitdagingen.

24 sep 2014

De derde fase van de VO-brede campagne rond e-mail is gestart.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

30 sep
Vlaams Parlement

Op 30 september 2014 organiseert de afdeling Overheidsopdrachten de studiedag ‘Overheidsopdrachten, vandaag en morgen’.

3 okt
Boudewijngebouw Brussel

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer