Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

18 dec 2014

Om de professionaliteit en maturiteit op het vlak van integriteit van de organisatie en haar medewerkers te vergroten, is het voeren van een

18 dec 2014

Drie dagen vol fascinerende workshops, cases, lezingen en ontmoetingen. Dat was Ecoprocura, de Europese topconferentie over duurzame overheidsopdrachten. Een drietal maanden na afloop van de conferentie, zetten we de meest memorabele tips en voorbeelden nog eens op een rijtje.

18 dec 2014

De Stuurgroep Strategisch Archief van de Vlaamse overheid kwam samen op 4 december. Er werd onder meer ingegaan op een alternatief sjabloon voor het opmaken van een informatiebeheersplan.

18 dec 2014

De federale omzendbrief van 20 november 2014 betreffende de betalingsregels van het KB Uitvoering van 14 januari 2013, zoals gewijzigd bij het tweede reparatie-KB van 22 mei 2014, werd op 26 november 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer