De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

1
2
3

Nieuws

19 aug 2014

Broodje Divers brengt op 22 september de verhalen van drie collega’s met een migratieachtergrond die enkele jaren geleden naar Vlaanderen verhuisden. Gabriela, Elena en Fernando vertellen over hun verwachtingen, hun zoektocht naar werk en hoe ze bij de Vlaamse overheid terechtkwamen. Iedereen is welkom. Meer informatie en inschrijven

13 aug 2014

Er is een algemene vooruitgang op vlak van organisatiebeheersing bij de Vlaamse overheid. Dat concludeert Audit Vlaanderen op basis van cijfers uit 2010 en 2013 in haar jaarverslag van 2013. Entiteiten behalen gemiddeld hogere cijfers op vlak van effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

27 aug
auditorium Boudewijngebouw (Brussel)

Het Facilitair Bedrijf nodigt u van harte uit op een infosessie over de raamovereenkomst ontwikkelingsprojecten, onderdeel van het nieuwe ICT-contract 2015. Deze infosessie gaat door op woensdag 27 augustus 2014, van 10u tot 12u in het auditorium van het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 – 1000 Brussel. Daarna heeft u tijdens een broodjeslunch de kans om persoonlijk kennis te maken met de drie betrokken ICT-dienstenleveranciers: zij stellen graag hun bedrijf, hun manier van werken en hun portaal aan u voor.