Op zoek naar organisatiegegevens over de Vlaamse overheid? Bestuurszaken biedt u alle basisinformatie zoals de adres- en contactgegevens van de entiteiten en hun afdelingen, het top- en middenmanagement, de communicatiefuncties. Bovendien vindt u er praktische informatie over de verschillende toepassingsgebieden en rapporten op maat.

De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

4 sep 2015

Vandaag is het aanbod in het restaurant van Ellips uitzonderlijk beperkter.

2 sep 2015

In Nederland is Factor C een begrip. Iedereen kent het. In Vlaanderen is er ondertussen CB-Link, een gelijkaardig model om Communicatie en Beleid efficiënter met elkaar te verbinden.

2 sep 2015

Het Facilitair Bedrijf heeft opnieuw het Smileylabel ontvangen, ditmaal voor het restaurant van het VAC Hasselt.

afbeeling werkplek
1 sep 2015

Op heel wat pc’s worden deze maand de bestaande werkplekdiensten uitgebreid met Office365-functionaliteiten. Met dat softwarepakket zullen we flexibeler kunnen samenwerken en overleggen via onze laptop, pc of mobiele toestellen.

Snel naar

Agenda

7 sep
VAC Hasselt - auditorium van 9u30 tot 11u30

Het team Gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming organiseert in september kennisdelingsdagen voor alle EHBO-hulpverleners.

Deze infosessie staat in het teken van reanimatie.

10 sep
VAC Leuven - auditorium van 13u00 tot 15u00
15 sep
Consciencegebouw Brussel (auditorium) van 9u30 tot 11u30

De Vlaamse overheid in cijfers

39.667

Personeelsaantal

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
35.745,90

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
48,00%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer