De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

5 mei 2015

Van 4 tot 6 maart 2015 nam de coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid deel aan de eerste bijeenkomst van een nieuw Europees Netwerk van Integriteit ‘Practitioners’ (ENIP), georganiseerd door de Nederlandse collega’s van BIOS (Bureau Integriteit Openbare Sector).

5 mei 2015

De Vlaamse overheid krijgt een eigen arbeidsmarkt, zodat personeelsleden binnen de organisatie vlot van job kunnen veranderen.

 
30 apr 2015

De medewerkers gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB) - de vroegere verpleegkundigen - zijn behalve gezondheidsmedewerker ook aangesteld als vertrouwenspersonen. Dat houdt in dat er naast vertrouwenspersonen in de entiteiten, ook centrale vertrouwenspersonen zijn.

30 apr 2015

De Coördinerende archiefdienst lanceert een geoptimaliseerd sjabloon voor informatiebeheersplannen. Dit Excel-sjabloon komt tegemoet aan een aantal nieuwe evoluties en levert heel wat voordelen op voor de gebruikers.

Snel naar

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer