De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

13 mrt 2016

Er is een nieuw vormingsaanbod voor interne trainers en begeleiders van de Vlaamse overheid die opleidingen geven over begroting, wetgevingsleer, statistiek, overheidsopdrachten, projectmanagement, … Deze 'Train-the-trainer'-opleidingen kunnen éénmalig gevolgd worden aan 50% van de prijs wanneer u een verder engagement is als interne trainer kan aantonen.

26 mrt 2015

Op 16 maart vond een infosessie plaats over de adviespraktijk van de Raad van State: “ Is de Raad van State een zwarte doos?”

De presentatie die daar werd gegeven kunt u hier bekijken.

26 mrt 2015

Elke gezonde persoon tussen 18 en 70 jaar mag bloed geven. Op dinsdag 31 maart organiseert het Rode Kruis in samenwerking met het Departement Bestuurszaken een bloedinzamelactie. Van 9 tot 13 uur kunt u terecht in het Graaf de Ferrarisgebouw in Brussel (OG20- 21). schrijf u vooraf in.

26 mrt 2015

Op 5 maart 2015 besprak de Stuurgroep Strategisch Archief de uitfasering van de archiefloods te Herent. Ook de evaluatie van het Jaar van de e-mail, het nieuwe ICT-contract en het excel-sjabloon voor informatiebeheersplannen werden besproken.

Snel naar

Agenda

27 mrt
Boudewijngebouw, lokaal 2B43-44 (Brussel)

In het nieuwe HR-model voor de Vlaamse overheid is een cruciale rol weggelegd voor HR business partners in de entiteiten. Tijdens deze bijeenkomst van het HR-netwerk willen we de rol van HR business partner verder verdiepen.  Op het programma staan: Toelichting HR model en principes ‘business partner en interactief groepsgesprek.

Doelgroep

31 mrt
Graaf de Ferrarisgebouw (zaal 0G20-21)
31 mrt
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, 21e verdieping

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer