Op zoek naar organisatiegegevens over de Vlaamse overheid? Bestuurszaken biedt u alle basisinformatie zoals de adres- en contactgegevens van de entiteiten en hun afdelingen, het top- en middenmanagement, de communicatiefuncties. Bovendien vindt u er praktische informatie over de verschillende toepassingsgebieden en rapporten op maat.

De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

30 jul 2015

Op donderdag 4 februari 2016 vindt in ICC Gent de 6e editie het congres 'HRM in de Overheid' plaats, waarvan de Vlaamse overheid partner is. Het thema van dit jaar is ‘De rol van HR in een

29 jul 2015

Op 11 september 2015 zullen de leidinggevenden die werkzaam zijn in het buitenland en die meedoen aan het pilootproject van e-coaching (skype en e-mail) elkaar treffen in België.

29 jul 2015

Op 6 juli wisselden coaches van de Europese Commissie en Brunhilde Borms en Chris Gadeyne van de Vlaamse overheid ideeën uit over interne coaching.

29 jul 2015

De website corve.be is in een nieuw kleedje gestoken. Alle informatie over e-government vindt u voortaan terug op Bz.be. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de informatie te herstructureren.

Snel naar

Agenda

7 sep
VAC Hasselt - auditorium van 9u30 tot 11u30

Het team Gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming organiseert in september kennisdelingsdagen voor alle EHBO-hulpverleners.

Deze infosessie staat in het teken van reanimatie.

10 sep
VAC Leuven - auditorium van 13u00 tot 15u00
15 sep
Consciencegebouw Brussel (auditorium) van 9u30 tot 11u30

De Vlaamse overheid in cijfers

716

Aantal pensioneringen

Cijfers over 2014
Cijfer
61,90

Gemiddelde pensioenleeftijd

Cijfers over 2014
Cijfer
88,80%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer