Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

30 jan 2015

Vlaamse ambtenaren zijn vandaag positiever ten opzichte van holebicollega’s, in vergelijking met 2008. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging over holebi’s en transgenders bij de Vlaamse overheid, die 4239 ambtenaren eind 2014 hebben ingevuld.

30 jan 2015

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond werken er op dit moment bij de Vlaamse overheid? En wat zijn de knelpunten als je met een buitenlands diploma solliciteert bij de Vlaamse overheid?

29 jan 2015

Op vrijdag 12 december 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. Hierover werd het advies gevraagd van de SERV en VLABEST.

29 jan 2015

De toekomstige selectiecommissie Vlaamse overheid kwam een eerste maal informeel samen. De officiële oprichting door de Vlaamse Regering moet nog gebeuren.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

10 feb
Auditorium - Boudewijngebouw (Brussel)

De nieuwe datum voor het netwerk organisatiebeheersing met als thema ‘kerntakenplannen’ is dinsdag 10 februari ek.

Op het programma:

19 feb
Boudewijngebouw in Brussel

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer