De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

1
2
3

Nieuws

24 jul 2014

e-IB werkte in samenwerking met het Departement Bestuurszaken en het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (dienst Taaladvies) een Proof of Concept uit rond digitaal tekenen van formulieren. De resultaten van deze POC willen wij u graag presenteren op een infosessie op donderdag 25 september (13u30-15u30) in het auditorium van het Boudewijngebouw.

24 jul 2014
Op 9 oktober kunnen projectleiders bij de Vlaamse overheid deelnemen aan de ‘Dag van de Projectleider’, de eerste themadag op maat van collega's die projecten begeleiden bij de organisatie. Alle aspecten van projectmanagement komen aan bod. Doorheen de dag is er ook ruimte voor het uitwisselen van praktische en nuttige tips of vragen over eigen cases.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

4 sep
Boudewijngebouw (Brussel)

Wie effectief aan de slag wil met de resultaten, kan in september deelnemen aan één van de gratis workshops “Personeelspeiling: de resultaten: en nu?”. In deze workshop gaat u aan de slag met het rapport van uw eigen organisatie. Welke conclusies kan u trekken en hoe maakt u de vertaalslag naar uw eigen personeelsbeleid, zijn hier de centrale thema’s. Uiteraard is er ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling.

Meer informatie en inschrijven?

25 sep
auditorium Boudewijngebouw - 13.30u -15.30u
25 sep
balkon 2 rechts (Boudewijngebouw - Brussel)