Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

21 okt 2014

Sinds de opening in september 2010 werd al ruim 12,1 kilometer archief in beheer gegeven aan het Depot. In het derde kwartaal van 2014 werd ongeveer een halve kilometer archief in bewaring gegeven.

20 okt 2014

Op 9 oktober vond de ‘Dag van de Projectleider’ plaats, de eerste themadag op maat voor en door collega's die projecten begeleiden bij de Vlaamse overheid. Als deelnemer kon je kiezen uit een brede waaier aan sessies: van het opstellen van een goede business case tot het aansturen van projectteams. Bekijk de presentaties en enkele foto’s van de dag.

20 okt 2014

Op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 18 maart 2014 werd de guideline “financiering met projectbeheer” goedgekeurd. Deze guideline biedt de lokale overheden een overzicht van een aantal mogelijke alternatieven voor de zogenaamde formule van de “financiering met projectbeheer”. Deze alternatieven kunnen een uitkomst bieden wanneer de lokale overheden een vastgoedproject willen realiseren en daarbij niet enkel nood hebben aan externe financiering doch ook aan ondersteuning bij de plaatsing en de opvolging van de uitvoering van de desbetreffend opdracht.

20 okt 2014

Manfred Sellink wordt de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea Brugge.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

21 okt
voorbouw van het Boudewijngebouw (Boudewijnlaan 30 – 1000 Brussel

Op 21 oktober gaat het netwerk voor klachtenmanagement in de Vlaamse overheid met als thema “Hoe een klacht verandert in een ontdekkingsreis ?” door.

3 nov
diverse locaties

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer