Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

23 sep 2014

De Lijn wordt dagelijks geconfronteerd met een heel diverse groep van belanghebbenden. Stakeholders een forum geven en het meten van de kwaliteit zijn dan ook twee onmisbare instrumenten voor De Lijn. Op de derde MOVI-Ambassade op 16 oktober delen zij hun verhaal.

22 sep 2014

Eén van de agentschappen die niet meer opgenomen is in het nieuwe organogram van de Vlaamse overheid is Jobpunt Vlaanderen. De taken rond werving en selectie worden in de toekomst toevertrouwd aan het Agentschap voor Overheidspersoneel.

22 sep 2014

Vanaf woensdag 1 oktober kunt u in al onze personeelsrestaurants met bancontact betalen. U kan er ook nog steeds met cash geld terecht.  Proton wordt afgeschaft.

22 sep 2014

De Vlaamse Regering kiest in haar nieuwe regeerakkoord voor een slanke overheid, die betere resultaten levert met minder maar meer doelgericht ingezette middelen. Daarom wordt aan elk beleidsdomein binnen de Vlaamse overheid gevraagd om tegen 1 januari 2015 een kerntakenplan op te maken.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

25 sep
balkon 2 rechts (Boudewijngebouw - Brussel)

Doet uw organisatie voor de eerste keer mee aan de BUE? Bent u BUE-begeleider en is BUE nieuw voor u? Of wilt u alle actuele info over BUE en de praktische organisatie nog eens op een rijtje?

Kom dan naar de infosessie op 25 september 2014 om 13u30 uur in het Boudewijngebouw (balkon 2 rechts). Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via www.bestuurszaken.be/inschrijven-infosessie-bue-2014.

26 sep
Boudewijngebouw, Brussel, lokaal 2B43/44
29 sep

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer