De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

3 jul 2015

Vlaanderen connect. is op zoek naar een Service Delivery Manager. Interesse?

3 jul 2015

Een efficiënte ICT-ondersteuning is een belangrijk aspect om op een vlotte manier plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.  Overal en altijd je werkplek met je meenemen, informatie van overal  en v

2 jul 2015

Voor jeugdbewegingen wordt het steeds moeilijker om kampen te organiseren. Ze moeten veel tijd steken in onrealistische kampreglementen en administratieve overlast. Dat blijkt uit een onderzoek van Informatie Vlaanderen in samenwerking met de Ambrassade en het Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

2 jul 2015

De kwaliteitscriteria voor het archiefbeheer bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid werden vastgelegd in het uitvoeringsbesluit van het Archiefdecreet.
Om te helpen bij de omzetting van deze criteria in de praktijk, worden sjablonen, stappenplannen, checklists enz. aangeboden op www.bestuurszaken.be/informatiemanagement.

Snel naar

Agenda

1 jun
Online via E-vent

Ook dit jaar organiseert de Vlaamse overheid een vaccinatiecampagne om haar werknemers preventief te beschermen tegen de griep.In oktober en november zijn er vaccinatiedagen gepland in alle VAC’s. Inschrijven kan van vanaf 1 juni tot en met 18 september 2015.

14 sep
Brussel - Ellipsgebouw - 21.09

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
58,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer
73,00%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2014
Cijfer