Vrouw in zetel

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

Nieuws

30 okt 2014

Op donderdag 18 december 2014 lanceert de Vlaamse overheid een nieuw personeelsnetwerk voor medewerkers met een migratieachtergrond.

antidiscriminatie
30 okt 2014

Op www.ediv.be kan iedereen gratis en op een toegankelijke manier de antidiscriminatiewetgeving ontdekken.

29 okt 2014
Op donderdag 23 oktober kwamen een 200-tal vertegenwoordigers van lokale besturen en Vlaamse administraties samen in het VAC Gent voor een inspiratiedag over het efficiënter uitwisselen van informatie. Zij kregen er in primeur de eerste conclusies van het onderzoek ‘Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen van op de werkvloer bekeken’ te horen en gingen zelf in dialoog tijdens de workshops.
28 okt 2014

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag de evaluatieprocedure voor regeringscommissarissen goedgekeurd. Deze evaluatieprocedure treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt in dat regeringscommissarissen tweejaarlijks geëvalueerd worden.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

3 nov
Diverse locaties

In de week van 3 tot 7 november 2014 kan u binnen de Vlaamse overheid kosteloos kennis, ervaring en talenten uitwisselen tijdens de Train Je Collega-week. Verschillende personeelsleden organiseren in deze week opleidingen voor hun eigen collega’s. Train Je Collega stimuleert personeelsleden om door korte initiatieven hun collega’s iets te leren over een werkgerelateerd onderwerp dat hen nauw aan het hart ligt. En dat zonder gedoe met budget.

24 nov
Grand Hotel Casselbergh - Hoogstraat 6 - 8000 Brugge

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
47,40%

45-plussers

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer