De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen gebruik maken van een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Daarnaast bestaan er ook heel wat ontwikkelactiviteiten om te werken aan gedrags- of technische competenties.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Nieuws

3 mrt 2015

Sinds 1 juli 2013 moeten alle Vlaamse bedrijven hun PMD sorteren. Thuis doen we dat bijzonder goed: België staat zelfs bekend als de wereldkampioen sorteren!

2 mrt 2015

ONbeperkt is een nieuw online personeelsnetwerk, bedoeld voor alle personeelsleden met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid.

27 feb 2015

Er staan heel wat nieuwe opdrachten online op Radar waar op zoek wordt gegaan naar uiteenlopende talenten. Neem zeker eens een kijkje!

26 feb 2015

Op 17 en 18 februari was Het Facilitair Bedrijf gastheer voor één van de “Consultative Meetings on E-Government for Sustainable Development”. Deelnemers uit verschillende Europese landen werden gevraagd om de volgende wereldwijde survey van de VN over e-government te helpen voorbereiden.

Snel naar

Agenda

12 mrt
Boudewijngebouw, lokaal 2B43-44

Die focus op resultaat bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken, klinkt logisch… Maar in de praktijk brengt het heel wat vragen met zich mee, “Hoe komen medewerkers tot de beste resultaten die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie?”.

Dit deelnetwerk, dat doorgaat op 12/3/2015, gaat, op basis van je concrete vragen, de discussie aan om te kijken in hoeverre er op dit moment gestuurd wordt op resultaten (output of outcome). Of meten we eerder de pure prestaties (waarin vaak de focus ligt op ‘aantal gepresteerde uren’ of ‘aantal afgewerkte dossiers’)?

17 mrt
Boudewijngebouw Brussel

De Vlaamse overheid in cijfers

39.401

Personeelsaantal

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
35.307,40

Personeelsbeschikbaarheid (VTE)

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
88,20%

Beschikbaarheidsratio

Cijfer over 2013
Cijfer
7,50%

Gerealiseerde personeelsbesparing

Cijfer op 30/06/2014
Cijfer
57,30%

Personeelsleden niveau A&B

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer
72,50%

Statutaire personeelsleden

Cijfer op 31/12/2013
Cijfer