De ondersteuning situeert zich op het vlak van de interne thema's personeel & organisatie; vastgoed & facilitair management; ICT, e-government & informatie; overheidsopdrachten; wetsmatiging. Ontdek het ondersteuningsaanbod in de dienstencatalogus interne werking.

Bestuurszaken biedt een geïntegreerde rapportering aan met cijfers en duiding m.b.t. interne thema’s binnen de Vlaamse overheid. Deze rapportering kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

Bestuurszaken verzamelt informatie en geeft advies over regelgeving m.b.t. interne thema's binnen de Vlaamse overheid. Zo kunt u op deze website informatie terugvinden over de personeelsregelgeving voor de diensten van de Vlaamse overheid, over de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, enz.

1
2
3

Nieuws

30 jul 2014

Vaccinatie blijft het beste middel om zich te beschermen tegen griep. Schrijf nu in voor de griepvaccinaties in oktober en november 2014. Inschrijven is mogelijk tot en met 22 september 2014.

30 jul 2014

De instrumenten overheidsopdrachten werden geactualiseerd na enkele recente wijzigingen in de regelgeving.
De modelbestekken diensten zijn in overeenstemming gebracht met de wijzigingen uit de twee reparatie-KB’s en met de wetswijziging van 15 mei 2014.
Het gunningdraaiboek houdt rekening met de nieuwe regels over het advies van de Inspectie van Financiën.

Over Bestuurszaken

Bestuurszaken is een van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Bestuurszaken biedt ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zodoende kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken.

Het beleidsdomein Bestuurszaken bestaat uit de volgende entiteiten:

Agenda

4 sep
Boudewijngebouw (Brussel)

Wie effectief aan de slag wil met de resultaten, kan in september deelnemen aan één van de gratis workshops “Personeelspeiling: de resultaten: en nu?”. In deze workshop gaat u aan de slag met het rapport van uw eigen organisatie. Welke conclusies kan u trekken en hoe maakt u de vertaalslag naar uw eigen personeelsbeleid, zijn hier de centrale thema’s. Uiteraard is er ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling.

Meer informatie en inschrijven?

25 sep
auditorium Boudewijngebouw - 13.30u -15.30u
25 sep
balkon 2 rechts (Boudewijngebouw - Brussel)