E-government

E-government vereenvoudigt uw dienstverlening aan de burger, ondernemingen en andere overheden. U krijgt toegang tot actuele, accurate gegevens. En wisselt ze gemakkelijk uit met anderen. De Vlaamse overheid promoot en stimuleert e-government.

Gegevens uitwisselen

Het MAGDA-platform zorgt ervoor dat burgers en bedrijven hun gegevens niet bij iedere wijziging aan allerlei overheidsdiensten moeten doorgeven. Het platform ontsluit authentieke gegevensbronnen en wisselt deze gegevens op een veilige manier uit.

Lees meer

Gegevensbronnen

Authentieke gegevensbronnen - de bron waar de oorspronkelijk ingezamelde, correcte en volledig informatie zit - vormen de spil van het hedendaagse databeheer. 

Lees meer

E-identificatie

U beslist als overheid wie uw gegevens kan en mag raadplegen. Via het toegangsbeheer heeft u de garantie dat de identificatie van uw gebruikers op een beveiligde manier gebeurt.

Lees meer

E-government voor lokale besturen

De Vlaamse overheid ondersteunt ook lokale besturen bij het realiseren van e-governmentprojecten en levert hen authentieke gegevens. 

Lees meer

Open data

De Vlaamse overheid kiest voor open data. De Vlaamse overheidsinstanties beschikken over een enorme schat aan data die kan worden opengesteld naar burgers, bedrijven en organisaties.

Lees meer

Projecten e-government

In de projectendatabank kunt u een overzicht van de e-governmentprojecten raadplegen.

Bekijk de databank

Mobiele app 'Open Vlaanderen'

Open Vlaanderen is een handige tool om bedrijven of evenementen op te zoeken. De applicatie maakt gebruikt van VKBO data, de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen en Cultuurnet data.

Lees meer

Vlaanderen Radicaal Digitaal

Tegen 2020 moeten alle interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven een stuk efficiënter en klantvriendelijker maken.

Lees meer

Regelgeving

Regelgeving is van groot belang bij e-government. De wetgeving geeft enerzijds garanties (bijvoorbeeld voor de beveiliging van persoonsgegevens); anderzijds geeft ze een juridisch kader voor een aantal technologische oplossingen (identificatie, autorisatie,…).

Lees meer