Modeldocumenten

Aanvullend pensioen: individuele voortzetting

naar boven

Arbeidsreglement

naar boven

Contracten

 • Modelcontracten contractuele N-functies
  • Herplaatsing
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • Herplaatsing:     
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
  • Externe aanwerving (aangepast model, cf. MED VR dd 08.09.2006):
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • Externe aanwerving (aangepast model, cf. MED VR dd 08.09.2006):
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
 • Modelcontracten algemeen directeur
  • Externe aanwerving:
        - departement
        - IVA zonder/met rechtspersoonlijkheid
        - EVA voor wie de VR het hoofd aanstelt
  • Externe aanwerving:
        - EVA met eigen aanstellingsbevoegdheid
 • Modelcontract voor gewone contractuelen

naar boven

Ontslag

naar boven

In dienst houden 65+

naar boven

Overdracht van personeel

naar boven

Facilitaire kabinetsondersteuning

naar boven

Terbeschikkingstelling van personeel aan andere werkgever

naar boven

Horizontale mobiliteit

naar boven

N-functies en algemeen directeurs (topkader)

naar boven

N-procedure (topkader)

N-1 procedure (middenkader)

naar boven

N-2 procedure (directeur) en andere bevorderingen binnen het niveau

naar boven

Provinciegouverneurs

naar boven

Arrondissementscommissarissen

naar boven

Herplaatsingsorgaan

naar boven

Managementorgaan

naar boven

Loopbaanonderbreking

Opgelet: Het gaat hier om niet-gepersonaliseerde modelformulieren bestemd voor de verschillende personeelsdiensten binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Individuele personeelsleden moeten gebruik maken van de gepersonaliseerde formulieren die worden aangeboden door hun eigen personeelsdienst.

naar boven

Personeelsformulieren

Opgelet: Het gaat hier om niet-gepersonaliseerde modelformulieren bestemd voor de verschillende personeelsdiensten binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Individuele personeelsleden moeten gebruik maken van de gepersonaliseerde formulieren die worden aangeboden door hun eigen personeelsdienst.
Ter wille van de personeelsdiensten werd een korte handleiding opgesteld over hoe men onderstaande personeelsformulieren kan personaliseren en beveiligen.

naar boven