Nieuws

Op 2 oktober 2015 wijzigde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit van het Archiefdecreet. Deze wijziging heeft betrekking op de samenstelling van de selectiecommissies.
Het brengt de Selectiecommissie Vlaamse Overheid een stap dichter tot de benoeming.

Ook op het ogenblik dat er zich grote incidenten voordoen, moeten wij onze belangrijkste dienstverlening kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten entiteiten werk maken van BCM of bedrijfscontinuïteitsmanagement. Om de entiteiten te ondersteunen bij het opstarten van BCM, heeft de cluster risicobeheer van het departement Kanselarij & Bestuur een toolbox ontwikkeld.Deze toolbox is een handig hulpinstrument voor organisatiedeskundigen bij de uitbouw van de BCM-werking van hun entiteit.

Oktober is de cybersecuritymaand. Het federale cyber emergency team (CERT.be) zet, met de steun van de Vlaamse overheid, de hele maand oktober het belang van sterke wachtwoorden en wachtzinnen in de verf.

In het najaar kan je de beursstand van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) bezoeken op een aantal evenementen. We hopen van harte je te mogen verwelkomen aan onze stand.

 

In 2016 smelten het Departement Informatie Vlaanderen (DIV) en het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) samen tot het Agentschap voor Informatie Vlaanderen. In het najaar krijg je daarom een laatste kans om de AGIV-stand te bezoeken op een aantal evenementen. We hopen van harte je te mogen verwelkomen aan onze stand.

 

Op 10 september 2015 ging het Voorzitterscollege akkoord met het nieuwe project ‘Waarden in Actie’ en met de ambitie om een waardegedreven organisatie te zijn. Het project omvat verschillende initiatieven om de vier waarden concreet te vertalen naar de werkvloer en het beleid van de Vlaamse overheid.

Wil je de dienstverlening van jouw overheidsdienst nog straffer maken? Kom dan naar de studiedag op 16 oktober in Leuven over service design.

Wilt u, samen met 3 kunstenaars, de 4 waarden van de Vlaamse overheid (vertrouwenopenheidwendbaarheid en daadkracht) zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken?

Voor het invullen van de vastgoeddatabank werden definities en richtlijnen opgesteld. Deze zijn nu handig terug te vinden via een online zoekmotor. Je kan zoeken op trefwoord of per thema.
Probeer het zelf eens!

Nadat een onroerend goed aangeboden werd aan de entiteiten van de Vlaamse overheid op de interne vastgoedmarkt, is er nu ook de mogelijkheid om deze op het internet te plaatsen en deze zichtbaar te maken voor derden.

De deadline van 30/09 voor het invullen van gegevens: deze nadert met rasse schreden! Nog enkele aanwijzingen vanuit het Vlaams Energie Agentschap. In dit artikel vindt u een bijlage over de status van de ingevulde velden in de vastgoeddatabank. Trek zelf een maatrapport om het percentage ingevulde velden te zien van uw entiteit/gebouwenportefeuille.

Startpagina's