Nieuws

Bent u gebeten door wat uw klanten over uw dienstverlening zeggen? Wilt u de stakeholdersdialoog een rol geven in uw organisatie? Bent u benieuwd welke resultaten u daarmee kan bereiken en hoe andere collega’s binnen de Vlaamse overheid dat aanpakken? Noteer dan 29 april van 10 tot 14 uur in uw agenda. VDAB zet fors in op de dialoog met de buitenwereld. De ideale gastheer voor de Ambassade. We nemen een blik achter de schermen van hun aanpak en kijken naar de verfrissing van een jobswitch.

De opleiding rond archiefbeheer van de Coördinerende Archiefdienst is ingrijpend herwerkt. Hierdoor komt ze nog beter tegemoet aan de noden van de cursisten.

De Vlaamse overheid lanceerde op 14 februari 2014 de strategie voor een informatiegestuurde overheid. Overheidsinformatie moet sneller terugvindbaar, breder toegankelijk en beter bruikbaar zijn, zowel voor de ambtenaren als voor burgers, bedrijven en organisaties.

Vanaf 2015 zal de dienst Emancipatiezaken voor de monitoring van het personeelsbestand werken met een automatische telmethode voor personeelsleden met een migratieachtergrond. Dat keurde de Vlaamse Regering principieel goed op 21 maart 2014. Tot nu toe gebeurde die telling op basis van vrijwillige registratie, maar een proefproject wees uit dat die methode minder objectief en accuraat was en een grotere onderschatting weergaf.

Vandaag, 21 maart, is het de internationale dag ter bestrijding van discriminatie en racisme. Discriminaties behoren nog te vaak tot de dagelijkse realiteit van minderheids- en/of kansengroepen en daar probeert de Vlaamse overheid iets aan te doen. Zij voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en kiest voor een divers personeelsbestand met respect voor ieders eigenheid.

De Vlaamse vereniging voor ICT-personeel vzw, afgekort Vlaanderen Connect., kan binnenkort van start gaan. De Vlaamse Regering heeft op 21 maart 2014 het ontwerpbesluit daartoe goedgekeurd. Deze nieuwe vzw zal deel uitmaken van het Agentschap voor Facilitair Management en zal strategische ICT-profielen werven en hen detacheren naar entiteiten van de Vlaamse overheid.

Eind 2013 staat het totaal aantal bruiklenen op net geen 1000 dossiers. Het aantal bruiklenen geeft weer hoeveel dossiers uit het Depot te Vilvoorde voor raadpleging zijn opgevraagd.

De Vlaamse vereniging voor ICT-personeel vzw, afgekort Vlaanderen Connect., kan binnenkort van start gaan. De Vlaamse Regering heeft op 21 maart 2014 het ontwerpbesluit daartoe goedgekeurd.

Op 27 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het decreet goed dat de oprichting van Vlaanderen Connect. mogelijk maakt. Deze nieuwe vzw zal deel uitmaken van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) en zal strategische ICT profielen werven en hen detacheren naar entiteiten van de Vlaamse overheid.

Doel

Wil jij jouw kind gratis op kamp sturen deze zomer?

Doe dan mee met wedstrijd van de vakantieopvang Vlaamse overheid en maak kans op één van de gratis kampen of waardebonnen die 9 kamppartners van de vakantieopvang (Top Vakantie, Clip, Afya, GSF, Idee Kids, Free Time, Kena, Crefi en Sporta) wegschenken.

Het Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling is in het kader van zijn onderzoek op zoek naar aanbestedende overheden die ervaring hebben met Total Cost of Ownership (TCO) of Life Cycle Costing (LCC). Daarnaast is het Steunpunt ook op zoek naar besturen die werken of leveringen aankopen waarbij de kosten van het gebruik en/of de afdanking een substantieel aandeel van de totale levenscycluskost vormen. Het Steunpunt kan hierbij in de nodige begeleiding voorzien om LCC of TCO, bij wijze van pilootproject, in uw opdracht op te nemen.

Startpagina's