Nieuws

In 2013 stroomden 1.368 personen in bij een entiteit van de Vlaamse overheid. Dat zijn er 181 minder dan in 2012. 145 personen stroomden in vanuit een andere entiteit van de Vlaamse overheid en 1.223 personen kwamen van buiten de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd verlieten in datzelfde jaar 724 personen de Vlaamse overheid door pensionering en verlieten er 1.069 personen een entiteit van de Vlaamse overheid tijdens hun loopbaan.

Op donderdag 14 augustus vindt de duurzame mobiliteitsrace van Het Facilitair Bedrijf plaats. Drie deelnemers moeten zich verplaatsen van het Depot in Vilvoorde naar Jobpunt Vlaanderen in Heverlee. Ze kiezen ieder drie duurzame vervoersmiddelen.

Op het einde van het tweede kwartaal verloopt 3 op 4 bruiklenen in het Depot te Vilvoorde via scanning. Sinds de opening in 2010 werd al ruim 11,4 kilometer archief in bewaring gegeven.

Op 18 juli 2014 werd het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voert het recentelijk ingevoerde art. 41/1 Wet Overheidsopdrachten uit en bevat energie-efficiëntie-eisen voor de zgn. energiegerelateerde producten, kantoorapparatuur, banden en gebouwen.

Op 4 augustus 2014 werd de omzendbrief van 22 juli 2014 omtrent de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze omzendbrief omschrijft de maatregelen die de federale regering de voorbije jaren heeft genomen ter bestrijding van sociale en fiscale fraude.

Sinds 1 augustus zijn het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-beheer officieel gefuseerd tot Het Facilitair Bedrijf. Meer informatie over de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf vind je hier. De fusie van AFM en e-IB kadert in de beslissing van de Vlaamse Regering om het aantal entiteiten binnen de Vlaamse overheid te verminderen.

Via de vzw Vlaanderen connect. kunt u strategische ICT-brugfuncties werven voor uw organisatie. De vzw is er zowel voor entiteiten van de Vlaamse overheid, als voor lokale en provinciale besturen.

Bezoekers aan de gebouwen van de Vlaamse overheid krijgen op hun bezoekersbadge voortaan een link naar de website met informatie over het draadloze bezoekersnetwerk oftewel bezoekerswifi. Op deze website vindt u informatie over hoe u als medewerker van de Vlaamse overheid internettoegang kunt verlenen aan uw bezoekers, evenals de instructies voor uw bezoekers zelf.

Sinds kort vindt u ook voor de productgroepen 'websites' en 'voertuigen' nuttige informatie om uw overheidsopdrachten op een gebruiksvriendelijke en correcte manier te verduurzamen. Voor deze productgroepen werden ook essentiële duurzaamheidscriteria vastgelegd, die een duurzaamheidsmonitoring in de toekomst mogelijk moeten maken.

Vanaf vandaag kunt u in het restaurant van het Conscience aan alle kassa's met bancontact betalen. Er blijft ook steeds een kassa voorbehouden waar u enkel digitaal kunt betalen.

Startpagina's