Nieuws

Tegen 2020 moet plaats- en tijdsonafhankelijk werken de norm zijn bij de Vlaamse overheid. U kunt nu de veelgestelde vragen over plaats- en tijdsonafhankelijk werken raadplegen.

In 2013 maken, net zoals de voorbije jaren, nog steeds bijna 6.000 of 1 op de 5 collega's gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Het totaal aantal gereden kilometers neemt sinds 2007, behalve in 2009, jaar na jaar toe. In 2013 is het aantal gereden kilometers tegenover 2012 gestegen met 2,6% tot 10,5 miljoen kilometer. Anders uitgedrukt: de medewerkers van de Vlaamse overheid die gebruik maken van de fiets voor hun woon-werkverkeer en de wagen aan de kant laten staan, hebben hierdoor in 2013 ongeveer 1.386 ton CO2 aan uitstoot uitgespaard.

In het kader van de zesde staatshervorming komen er 2334 personeelsleden over naar de Vlaamse overheid. Er werden daarom afspraken gemaakt met de federale overheid over de timing van deze overdracht.

De raad van bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Integratie en Inburgering heeft Leen Verraest aangesteld als algemeen directeur. Met haar aanstelling wordt een nieuwe stap gezet in de verdere uitbouw van het agentschap en de inkanteling van de integratie- en inburgeringssector. Het agentschap heeft zijn kantoor in het Boudewijngebouw in Brussel op de 4de verdieping (4CB).

Kent u graag het menu van deze week in de vakantieopvang? Wat hebben uw kinderen gisteren gedaan? Ziet u graag wat sfeerfoto's van uw oogappeltje? Een trui, jas of rugzakje kwijt en niet zeker of het op de locatie ligt?

Neem dan zeker een kijkje op de blogs van Top Vakantie:

Spreekbuis, het meldpunt voor welzijn en integriteit op het werk, ontving in 2013 dubbel zo veel dossiers als in 2012. De personeelsleden van de Vlaamse overheid die geconfronteerd worden met problemen op het werk als conflicten, pesterijen, discriminatie, diefstal of andere integriteitskwesties… zetten dus steeds meer de stap om problemen aan te kaarten en vinden makkelijker hun weg naar het meldpunt.

Op 30 september 2014 organiseert de afdeling Overheidsopdrachten de studiedag ‘Overheidsopdrachten, vandaag en morgen’ in het Vlaams Parlement.
De studiedag besteedt aandacht aan de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak inzake overheidsopdrachten. Er wordt ook stilgestaan bij zowel de inhoudelijke als de strategische aspecten van de nieuwe Europese richtlijnen overheids-opdrachten.

Medewerkers van de Vlaamse overheid denken dat een andere job bij de huidige werkgever wel tot de mogelijkheden behoort, maar bij een andere werkgever minder waarschijnlijk is. Medewerkers hebben gemiddeld een hoge werkzekerheid en rapporteren een gemiddeld tot goed functioneren in de job. Er zijn echter ook minpunten: de arbeidstevredenheid kan beter, de werkzekerheid en de betrokkenheid dalen naargelang het niveau daalt. Dat blijkt uit de ‘Employability Scan’, een grootschalig onderzoek van de KU Leuven naar de inzetbaarheid van werknemers binnen verschillende organisaties.

Vanaf woensdag 16 juli tot en met 21 juli voert de federale cel e-procurement aanpassingen aan alle applicaties door. De applicaties, waaronder e-notification en e-tendering, zullen tijdelijk onbeschikbaar zijn. Het is daarom aan te raden tijdens die periode geen overheidsopdrachten bekend te maken of openingszittingen te plannen.

Op 30 mei 2014 werd het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken gepubliceerd.

Startpagina's