Nieuws

Op donderdag 19 februari organiseert de afdeling Overheidsopdrachten een informatiesessie over e-Catalogue in het Boudewijngebouw te Brussel.
Deze bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de keuze die de Vlaamse regering in de beleidsnota 2014 – 2019 maakte voor een gemeenschappelijk, efficiënter en duurzamer aankoopbeleid.

Het Archiefdecreet van 9 juli 2010 biedt zorgdragers in Vlaanderen een modern, flexibel juridisch kader om het eigen archiefbeheer in te richten. Om hen hierin te ondersteunen wordt een steunpunt opgericht. De aansturing gebeurt door een stuurgroep.

Elektriciteit, biobrandstoffen … om onze mobiliteit duurzamer te maken, zoeken we gericht naar nieuwe energiebronnen voor ons vervoer.
Het Facilitair Bedrijf plaatste reeds stopcontacten voor elektrische voertuigen in enkele kantoorgebouwen, en voegt daar nu een nieuwe faciliteit aan toe:
de CNG-tankinstallatie.  Deze installatie werd ingewijd op 17 december 2014 in het Boudewijngebouw.  Ze zal de dorst lessen van het FIAT-DOBLO-CNG-estafettevoertuig
van het agentschap.

 

Naar aanleiding van de nota over het opvolgen van doelstellingen die op 5 december 2014 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, werd op 12 januari 2015 een infosessie over het ondernemingsplan georganiseerd. De presentaties zijn nu beschikbaar.

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van het wijzigingsdecreet dat de Europese richtlijn voor het hergebruik van overheidsinformatie omzet, principieel goed.

Het Facilitair Bedrijf ontving vandaag opnieuw het Smileylabel. Na VAC Antwerpen, VAC Brugge en VAC Leuven heeft ook het restaurant van het Ellips het label behaald.

De Smiley is een uitzonderlijke erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en wil zeggen dat op het vlak van voedselveiligheid alles méér dan in orde is.

Administrateur-generaal Frank Geets, afdelingshoofd Marleen Vanwingh en chef-catering Tim Van Santen trakteerden de cateringcollega's van het Ellipsgebouw daarom vandaag op een lekkere taart! 

Op 23 februari 2015 organiseert de dienst Diversiteitsbeleid een studiedag over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte. Jobcrafting, jobcreatie en jobbanking staan die dag centraal. Samen met werkgevers, beleidsmakers en –medewerkers, HR-specialisten en middenveldorganisaties gaan wij via boeiende workshops en inspirerende goede praktijken uit binnen- en buitenland op zoek naar nieuwe wegen om de doelgroep te bereiken, tewerk te stellen en te begeleiden.

De dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid nodigt u graag uit op de inspiratiedag ‘Gender in de brouwerij’. Onze inspiratiedag op donderdag 22 januari omvat twee delen: ‘Holebi’s & transgenders op de werkvloer’, en ‘Vaders en de flexibele werkvloer’.

De eerstehulpverlening in de Brusselse Noordwijk wordt sinds 1 januari 2015 georganiseerd zoals in de Vlaamse Aadministratieve Centra (VAC's). Door die gelijkschakeling is er geen verpleegkundige permanentie meer in de Noordwijk. Ook het permanentienummer 02 553 5000 bestaat niet meer.

Doordat we vandaag een grote groep bezoekers verwachten in de restaurants van het Boudewijn-, Conscience- en Ellipsgebouw, raden we iedereen aan om op tijd te gaan lunchen.
De groepen worden om 12u45 in de restaurants verwacht.

Startpagina's