Nieuws

Op 5 maart 2015 besprak de Stuurgroep Strategisch Archief de uitfasering van de archiefloods te Herent. Ook de evaluatie van het Jaar van de e-mail, het nieuwe ICT-contract en het excel-sjabloon voor informatiebeheersplannen werden besproken.

De Vlaamse overheid stelt steeds meer personeelsleden van niveau A en B te werk, terwijl het aandeel personeelsleden van niveau D verder daalt. Het aandeel contractuelen blijft sinds 2011 met 27% stabiel. De ontgroening zet zich, met een sterke daling bij de personeelsleden jonger dan 35 jaar, verder door.  Ook het aantal 55-plussers blijft toenemen onder andere door de stijgende gemiddelde pensioenleeftijd. Ten slotte is het aandeel vrouwelijke personeelsleden in de voorbije jaren nog verder toegenomen.

Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat is de ambitie uit het regeerakkoord 2014-2019. Tegen 2020 alle interacties met de overheid digitaal én een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid, zijn twee van de concrete doelstellingen die aan deze ambitie vorm moeten geven. De goedkeuring van de Vlaamse Regering op 27 maart van conceptnota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ geeft het startsein.

Het kennisnetwerk informatiemanagement focust dit keer op organisatiebeheersing en de link met informatiebeheer. Het gaat door op 19 mei in de voormiddag.

Op 24 maart kwam de stuurgroep die in het kader van het Archiefdecreet werd opgericht, een eerste keer samen. De stuurgroep keurde het nieuwe dienstverleningsaanbod van de Coördinerende Archiefdienst goed.

Solange en Koen zijn collega’s bij VDAB. Niks speciaals, maar Solange was vroeger een man. In 2007 nam ze afscheid van Philippe, en het geslacht waarmee ze geboren is. Heb je zin om het verhaal van Solange en Koen te horen? De dienst Diversiteitsbeleid trakteert met broodjes.

Op basis van de feedback van haar klanten pastte de Coördinerende archiefdienst een aantal velden in het sjabloon voor de verklaring van vernietiging aan.

Solange en Koen zijn collega’s bij VDAB. Niks speciaals, maar Solange was vroeger een man. In 2007 nam ze afscheid van Philippe, en het geslacht waarmee ze geboren is. Heb je zin om het verhaal van Solange en Koen te horen? De dienst Diversiteitsbeleid trakteert met broodjes.

Op 16 maart vond een infosessie plaats over de adviespraktijk van de Raad van State: “ Is de Raad van State een zwarte doos?”

De presentatie die daar werd gegeven kunt u hier bekijken.

Het Agentschap Overheidspersoneel linkt het nieuwe vormingsaanbod informatica aan “efficiënt werken”. ICT wordt immers gezien als een middel om efficiënt te werken. Het nieuwe vormingsaanbod ICT bestaat uit:

Startpagina's