Nieuws

Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat is de ambitie van het regeerakkoord 2014-2019. Tegen 2020 alle transacties met de overheid digitaal, een verregaande vereenvoudiging en de informatiegedreven digitalisering van de werking van de overheid zijn enkele van de concrete doelstellingen die aan deze ambitie vorm moeten geven. De Vlaamse Regering stimuleert in 2015, 2016 en 2017 projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Vlaanderen Radicaal Digitaal met een hefboombudget van 10 miljoen euro per jaar. Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal lanceert daarom een projectoproep binnen de Vlaamse overheid. Entiteiten mogen een projectvoorstel indienen dat bijdraagt aan de doelstellingen van Vlaanderen Radicaal Digitaal.

De Vlaamse overheid zal tijdens deze regeerperiode blijven inzetten op digitalisering, zodat burgers, bedrijven… op een vlotte manier de weg kunnen vinden naar de Vlaamse administratie. Beveiliging is hierbij een essentieel aandachtspunt.

Van 4 tot en met 10 mei is het ‘De Week van Groenten en Fruit 2015’. Prei werd uitgeroepen als groente van het jaar, terwijl peren fruit van het jaar zijn. Gisteren kon u in de restaurants van Het Facilitair Bedrijf al smullen van preisoep en woensdag staat er gebakken zalm met preisaus op het menu. Alle informatie van de week van het groenten en fruit vind je op deze website.

Voortaan vindt u op deze pagina alle vacatures van Vlaanderen connect.. U kunt er snel naar navigeren door in het linkermenu op de webpagina van Vlaanderen connect. te kiezen voor Vacatures Vlaanderen connect.
Neem zeker een kijkje.

Van 4 tot 6 maart 2015 nam de coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid deel aan de eerste bijeenkomst van een nieuw Europees Netwerk van Integriteit ‘Practitioners’ (ENIP), georganiseerd door de Nederlandse collega’s van BIOS (Bureau Integriteit Openbare Sector).

De Vlaamse overheid werkt aan een eigen arbeidsmarkt, zodat personeelsleden binnen de organisatie vlotter van job kunnen veranderen. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) nam op 1 mei de dienstverlening voor interne mobiliteit over van Jobpunt. Aanvragen voor herplaatsing kunnen vanaf nu bezorgd worden aan personeelsmobiliteit@vlaanderen.be .

Het Agentschap Overheidspersoneel zal in de toekomst personeelsleden ondersteunen bij:

De medewerkers gezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPB) - de vroegere verpleegkundigen - zijn behalve gezondheidsmedewerker ook aangesteld als vertrouwenspersonen. Dat houdt in dat er naast vertrouwenspersonen in de entiteiten, ook centrale vertrouwenspersonen zijn.

De Vlaamse overheid kiest voluit voor ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW)’. Om entiteiten te ondersteunen bij de opmaak van hun beleid heeft de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) enkele documenten uitgewerkt.

De Coördinerende archiefdienst lanceert een geoptimaliseerd sjabloon voor informatiebeheersplannen. Dit Excel-sjabloon komt tegemoet aan een aantal nieuwe evoluties en levert heel wat voordelen op voor de gebruikers.

 Aankloppen bij een EHBO-hulpverlener, of als de situatie levensbedreigend is, bellen naar het nummer (0)112: dat kunt u doen als u of een van uw collega’s zich op het werk verwondt of ziek wordt. Sinds 1 januari 2015 is de eerstehulpverlening in de Brusselse Noordwijk op dezelfde manier georganiseerd als in de andere Vlaamse Administratieve Centra (VAC's). 

Startpagina's