Nieuws

Je kan je kind(eren) inschrijven voor vakantieopvang in de herfstvakantie (27/10 tem 31/10) en kerstvakantie (22/12 tem 24/12) vanaf vrijdag 12/9.

Tijdens het HR-deelnetwerk op 26 september komt het onderwerp ‘stages bij de Vlaamse overheid’ aan bod. De deelnemers krijgen na een overzicht van de mogelijkheden, de verhalen van ervaringsdeskundigen te horen en kunnen ook zelf hun vragen stellen.

De Vlaamse overheid doet op donderdag 18 september mee aan de ‘Car Free Day’. Laat je auto aan de kant en kies voor duurzame mobiliteitsalternatieven: de fiets, de bus, de trein of carpoolen. Wie deelneemt, maakt kans op mooie prijzen.

De nieuwe huisstijlsjabloon voor formulieren is beschikbaar. U kunt de formulierensjabloon, de handleiding voor het gebruik van de formulierensjabloon en een voorbeeldformulier downloaden van de extranetsite van Taaladvies.

Wilt u burgers, ondernemers en organisaties goed informeren over de dienstverlening van de overheid? Bent u op zoek naar kant-en-klare informatie over de dienstverlening van verschillende overheidsorganisaties?

De productencatalogus biedt u het antwoord: een overzicht van de dienstverlening van federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden in één oogwenk.  Zo helpt de productencatalogus overheidsdiensten om burgers, ondernemingen en organisaties goed te informeren.

De gebruikers van open data zijn aan het woord tijdens de derde Open Data Dag Vlaanderen: bedrijven, organisaties en ontwikkelaars die met open data aan de slag gaan, maar ook ondernemers en creatievelingen die toepassingen maken met deze data.

Uit de verkoopcijfers blijkt dat pastaschotels heel populair zijn, van een eenvoudige spaghetti tot een lasagne met zalm.
Daarom kunt u vanaf maandag 22 september in het restaurant van het Boudewijngebouw dagelijks kiezen voor een pastaschotel. U betaalt hiervoor 5 euro.
Na het uittesten van de pastabar in het Boudewijngebouw wordt deze verder uitgerold naar de andere restaurants waar mogelijk.

Personeelsleden van de Vlaamse overheid die regelmatig in aanraking komen met Europese dossiers en graag meer willen weten over de structuur en werking van de Europese Unie, kunnen inschrijven voor een van de EU-vormingen. Er zijn basisopleidingen, maar ook specifieke vormingen voor deskundigen.

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid bestudeert verschillende beleidsrelevante bestuurskundige thema’s en rapporteert daarover aan de klankbordgroepen, waar ook de administratie en het politieke niveau deel van uitmaken. Er zijn verschillende nieuwe rapporten beschikbaar.

De geplande infosessie ‘Digitaal ondertekenen van formulieren’ op 25 september wordt uitgesteld naar een latere datum. De technische en functionele analyse is net afgerond en momenteel wordt de financiering van het project besproken. Tegen eind oktober wordt geprobeerd een concreet voorstel te presenteren en aan te bieden aan Vlaamse overheid en mogelijk ook lokale besturen. De nieuwe datum zal gecommuniceerd worden op  www.bestuurszaken.be.

Startpagina's