Nieuws

De Gemeenschappelijk Dienst voor Preventie en Bescherming organiseert meerdere keren per jaar een bloedinzamelactie in samenwerking met het Rode Kruis. Vorig jaar kwamen zo 589 collega’s bloed geven. Onder hen telden we 80 nieuwe donoren. Ook dit jaar lijkt deze positieve trend zich voort te zetten.

Aankloppen bij een EHBO-hulpverlener, of als de situatie levensbedreigend is, bellen naar het nummer (0)112: dat kunt u doen als u of een van uw collega’s zich op het werk verwondt of ziek wordt. Sinds 1 januari 2015 is de eerstehulpverlening in de Brusselse Noordwijk op dezelfde manier georganiseerd als in de andere Vlaamse Administratieve Centra (VAC's).

Het Vlaams regeerakkoord voorziet een digitale sprong voorwaarts. Tegen 2020 zouden alle transacties tussen de overheid, ondernemingen en de burger digitaal moeten verlopen.

Deze verregaande digitalisering van de werking van de Vlaamse overheid stelt ons dan ook voor een aantal nieuwe juridische en regelgevende uitdagingen. Daarom werden door de Coördinerende archiefdienst van de Vlaamse overheid 3 studies uitbesteed aan experten in informatierecht. 

Anna Bijns, Dirk Bouts, Hendrik van Veldeke, Jacob van Maerlant, Virginie Loveling, … het zijn de namen van de VAC’s te Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge en Gent. Welke andere naam hoort volgens u het beste in dit rijtje thuis en past als gegoten bij de toekomstige huisvesting van de collega’s van het Boudewijn- en Phoenixgebouw en van de Kliniekstraat te Anderlecht?
Bezorg ons uw suggestie en wie weet, bepaalt u de naam van het nieuwe VAC Brussel!

De nieuwe data voor de basiscursus 'Informatie aan het werk: informatie op orde houden, beheren en uitwisselen' zijn bekend.

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond werken er op dit moment bij de Vlaamse overheid? En wat zijn de knelpunten als je met een buitenlands diploma solliciteert bij de Vlaamse overheid? Deze thema’s en andere komen aan bod bij Mozaiko, het netwerk rond migratieachtergrond. Wil je mee nadenken en discussiëren? Op maandag 2 maart is de volgende bijeenkomst. Schrijf je hier in.

Vlaamse ambtenaren zijn vandaag positiever ten opzichte van holebicollega’s, in vergelijking met 2008. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging over holebi’s en transgenders bij de Vlaamse overheid, die 4239 ambtenaren eind 2014 hebben ingevuld.

De toekomstige selectiecommissie Vlaamse overheid kwam een eerste maal informeel samen.

Op vrijdag 12 december 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. Hierover werd het advies gevraagd van de SERV en VLABEST.

Op donderdag 26 februari organiseren Plan C, Business & Society Belgium en KAURI een event over Circulair Aankopen dat door het Agentschap Facilitair Bedrijf gehost zal worden in het VAC Gent.
Verschillende experts, zowel van overheidszijde als van de zijde van de bedrijven, zullen er uiteenzetten waarom en hoe u kan aankopen overeenkomstig de principes van de circulaire economie.

Startpagina's