Nieuws

Het Agentschap Overheidspersoneel heeft drie nog openstaande vacatures voor het nieuwe team rekrutering en selectie nu opengesteld voor horizontale mobiliteit. Bekijk de concrete vacatures op www.bestuurszaken.be/vacatures.

Wilt u elke dag naar huis met een lege inbox, een opgeruimd bureau en een heldere geest? Wilt u op een constructieve wijze ‘nee' leren zeggen en makkelijker grenzen stellen? Wilt u een betere verhouding tussen werk en privé?

Het Facilitair Bedrijf organiseert op donderdag 16 april 2015 een infosessie over het Vlaams Open Data platform in het Virginie Lovelinggebouw in Gent (VAC Gent). In de voormiddag is er een sessie voor Vo-entiteiten, in de namiddag worden lokale besturen uitgenodigd.

Er is een nieuw vormingsaanbod voor interne trainers en begeleiders van de Vlaamse overheid die opleidingen geven over begroting, wetgevingsleer, statistiek, overheidsopdrachten, projectmanagement, … Deze 'Train-the-trainer'-opleidingen kunnen éénmalig gevolgd worden aan 50% van de prijs wanneer u een verder engagement is als interne trainer kan aantonen.

Het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB) is een feit. De Vlaamse Regering heeft na het advies van de Raad van State op 13 maart 2015 het fusiebesluit over de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein KB, definitief goedgekeurd. Het nieuwe beleidsdomein gaat officieel op 1 april 2015 van start.

De Vlaamse overheid bezit 89.324 gronden ofwel 4.35% van het Vlaamse Gewest. Ze beheert 2.872 gebouwen, waarvan 2.335 in volle eigendom en 313 gehuurd.
Dit blijkt uit de ‘Vastgoedwijzer 2014’: het tweede rapport over het Vlaamse-overheidsvastgoed. Dit rapport biedt de meest actuele stand van zaken van de Vastgoeddatabank van de Vlaamse overheid, die sinds 2012 een nauwkeurige inventaris bijhoudt van data over gronden en gebouwen. Het verbeteren van het inzicht in de Vlaamse vastgoedportefeuille vormt een belangrijke stap in het actief beheer ervan.

Er komen drie gemeenschappelijke dienstencentra bij de Vlaamse overheid: een boekhoudkantoor, een sociaal secretariaat en dienstencentrum voor facilitaire ondersteuning. Dat keurde de Vlaamse Regering goed op 6 maart 2015.

Facilipunt heeft vandaag een nieuw jasje gekregen. Facilipunt is vanaf nu hét centrale punt waar u alle toepassingen van het Het Facilitair Bedrijf terugvindt.

Op vrijdag 6 maart 2015 studeerden 21 nieuwe interne coaches van de Vlaamse overheid officieel af. Onder hen voor het eerst ook vier topambtenaren.

In het Arenberg-, Boudewijn-, Ellips- en Phoenixgebouw worden begin april nieuwe afvalbakken geïnstalleerd voor het verzamelen van restafval, PMD en papier. Deze nieuwe afvalbakken krijgen een plaats op centrale verzamelpunten of 'afvaleilanden'. De grote papiercontainers, die vaak in de omgeving van de kopieerruimtes staan, blijven behouden.

Startpagina's