Nieuws

Vanaf dinsdag 7 juli biedt het restaurant van het VAC Leuven opnieuw het normale aanbod aan. Maandag 6 juli wordt er een grillschotel aangeboden aan €4,00 ter vervanging van de gewone dagschotel.

Vlaanderen connect. is op zoek naar een Service Delivery Manager. Interesse? Kijk dan zeker op onze vacaturepagina voor alle informatie.

Bij substitutie worden papieren originelen ingescand en nadien vernietigd. In vele gevallen is substitutie mogelijk maar vergt dit een juridische risicoanalyse. Voor veel voorkomende categorieën van overheidsinformatie, zoals subsidieverleningen, inspectieverslagen of overheidsopdrachten werd onderzocht of substitutie haalbaar was. De resultaten zijn herbruikbaar door anderen en worden ter beschikking gesteld via de vernieuwde webpagina.

Welke maatregelen een werkgever moet nemen, hangt van de zwaarte van uw werk. Die temperatuur moet gemeten worden met een speciale WBGT-thermometer. Die houdt niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht. Het is goed mogelijk dat een gewone kwikthermometer 30° C aangeeft, terwijl de deze thermometer maar 25 WBGT meet.

Voor jeugdbewegingen wordt het steeds moeilijker om kampen te organiseren. Ze moeten veel tijd steken in onrealistische kampreglementen en administratieve overlast. Dat blijkt uit een onderzoek van Informatie Vlaanderen in samenwerking met de Ambrassade en het Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Vlaanderen connect. is op zoek naar een ICT Architect Sharepoint. Interesse? Kijk dan zeker op onze vacaturepagina voor alle informatie.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) wordt op 1 juli 2015 opgeheven. Deze opheffing kadert in de hervorming van de strategische adviesraden, zoals aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019.

Op dinsdag 30 juni werd het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring van de lokale besturen definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement. Dit betekent dat uitvoering kan gegeven worden aan de integratie van zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds, zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019.

Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding.

Gezien een aanzienlijk deel van het vastgoed van de Vlaamse overheid behoort tot het onroerend erfgoed, werd er een webpagina aan dit onderwerp gewijd: www.bestuurszaken.be/vastgoed-onroerend-erfgoed. Op deze pagina worden de tools (webkaart, maatrapport, monumentenzoeker), de link naar de Erfgoedkluis en enkele cijfers samen gebracht.

Op vrijdag 19 juni 2015 namen meer dan 250 vertegenwoordigers van Vlaamse en lokale overheden, het middenveld en het bedrijfsleven deel aan de vierde editie van de Open Data Dag Vlaanderen. Tijdens tien rondetafels wisselden de deelnemers ideeën uit over hoe open data kan gebruikt worden om innovatieve diensten te realiseren. De resultaten van de VIP-projecten werden toegelicht aan de hand van een aantal boeiende presentaties. De presentaties en enkele sfeerbeelden vindt u terug op deze portaalsite.

Startpagina's