Nieuws

Tijdens de inspiratiedag ‘Efficiënter informatie uitwisselen’ op 23 oktober in het VAC Gent gaan lokale en Vlaamse ambtenaren met elkaar in dialoog om hun samenwerking nog beter te laten werken.
Vaccinatie blijft het beste middel om zich te beschermen tegen griep. U kunt nog tot en met 22 september inschrijven voor de griepvaccinaties in oktober en november 2014.

Efficiëntie of ‘de dingen juist doen’, is een belangrijke doelstelling binnen de Vlaamse Overheid. Tijdens deze bijeenkomst van het netwerk organisatiebeheersing komen de volgende zaken aan bod: de verschillende types van efficiëntie, de link tussen efficiëntie en effectiviteit, hoe kan efficiëntie worden gemeten en hoe kunnen projecten geïmplementeerd worden om efficiëntiewinsten te boeken binnen de organisatie.

Op vraag van verschillende lokale besturen publiceerden we informatie over de wijze waarop op een juridisch correcte manier diensten kunnen worden afgenomen van overeenkomsten die zijn afgesloten door een opdrachtencentrale.  Momenteel wordt er gewerkt aan een model van beslissing dat door lokale besturen/OCMW’s kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn om een afname van deze raamovereenkomst goed te keuren.

Volgende week starten de geleide wandelingen naar Thurn en Taxis, waar het nieuwe VAC Brussel zijn plek zal krijgen. Nog niet ingeschreven? Het Facilitair Bedrijf legt bijkomende wandelingen in op 15, 17 en 23 september, om aan de grote vraag te voldoen! Dit zijn de laatste plaatsen. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Broodje Divers brengt op 22 september de verhalen van drie collega’s met een migratieachtergrond die enkele jaren geleden naar Vlaanderen verhuisden. Gabriela, Elena en Fernando vertellen over hun verwachtingen, hun zoektocht naar werk en hoe ze bij de Vlaamse overheid terechtkwamen. Iedereen is welkom. Meer informatie en inschrijven

Er is een algemene vooruitgang op vlak van organisatiebeheersing bij de Vlaamse overheid. Dat concludeert Audit Vlaanderen op basis van cijfers uit 2010 en 2013 in haar jaarverslag van 2013. Entiteiten behalen gemiddeld hogere cijfers op vlak van effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit.

HB-plus biedt vanaf 1 september 2014 de dienst Groepsaankopen aan, waarbij de beste aankoopvoorwaarden worden bedongen bij de ICT-leveranciers door het bundelen van aankoopbehoeften.

HB-plus organiseert op vrijdag 5 september 2014 van 14u00 tot 16u00 een infosessie rond Groepsaankopen.

32% van de personeelsleden heeft in de loop van 2013 minstens één dag aan telewerk gedaan. Verder beschikt 18% van de personeelsleden in 2013 minstens over een laptop en internetverbinding om aan telewerk te kunnen doen. Dat houdt in dat voor deze personeelsleden de nodige ICT-infrastructuur om te kunnen telewerken door de entiteit wordt betaald. In 2012 was dit nog 12%.

Startpagina's