Nieuws

Eind 2013 staat het totaal aantal bruiklenen op net geen 1000 dossiers. Het aantal bruiklenen geeft weer hoeveel dossiers uit het Depot te Vilvoorde voor raadpleging zijn opgevraagd.

De Vlaamse vereniging voor ICT-personeel vzw, afgekort Vlaanderen Connect., kan binnenkort van start gaan. De Vlaamse Regering heeft op 21 maart 2014 het ontwerpbesluit daartoe goedgekeurd.

Op 27 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het decreet goed dat de oprichting van Vlaanderen Connect. mogelijk maakt. Deze nieuwe vzw zal deel uitmaken van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) en zal strategische ICT profielen werven en hen detacheren naar entiteiten van de Vlaamse overheid.

Doel

Het Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling is in het kader van zijn onderzoek op zoek naar aanbestedende overheden die ervaring hebben met Total Cost of Ownership (TCO) of Life Cycle Costing (LCC). Daarnaast is het Steunpunt ook op zoek naar besturen die werken of leveringen aankopen waarbij de kosten van het gebruik en/of de afdanking een substantieel aandeel van de totale levenscycluskost vormen. Het Steunpunt kan hierbij in de nodige begeleiding voorzien om LCC of TCO, bij wijze van pilootproject, in uw opdracht op te nemen.

Wil jij jouw kind gratis op kamp sturen deze zomer?

Doe dan mee met wedstrijd van de vakantieopvang Vlaamse overheid en maak kans op één van de gratis kampen of waardebonnen die 9 kamppartners van de vakantieopvang (Top Vakantie, Clip, Afya, GSF, Idee Kids, Free Time, Kena, Crefi en Sporta) wegschenken.

Welke werkgever moet de Vlaamse overheid zijn om ook in de toekomst het nodige talent aan de haak te blijven slaan en te behouden? Hoe wordt de nieuwe, jongere generatie ook bereikt? Met het onderzoek ‘Werknemer in de toekomst’ herbekijkt de Vlaamse overheid haar eigen organisatie en HR-beleid. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op www.bestuurszaken.be/werknemer-in-de-toekomst en werden verspreid in een handige brochure.

Interesse om internationale ervaring op te doen? Stel je dan kandidaat voor een werkverblijf aan een buitenlandkantoor (tot en met 1 juli 2014). Internationaal Vlaanderen beschikt over een reeks kantoren in het buitenland. Via het programma wordt een financiële ondersteuning geboden aan medewerkers om voor een periode van in principe één maand te werken vanuit een van die buitenlandkantoren.

Op 17 maart werd in Brussel een MOVI-netwerksessie georganiseerd over de impact van de staatshervorming op de Vlaamse administratie. Maar liefst 240 personen namen deel. Drie thema’s stonden centraal: bevoegdheidsoverdrachten uit het verleden, het groenboek staatshervorming en belangrijke horizontale aandachtspunten die gepaard gaan met de zesde staatshervorming. De presentaties van de studiedag zijn nu beschikbaar.

18/03/2014 -

Op 14 januari 2014 organiseerde AgO een online discussie rond het thema ‘Hoe kan je meer doen met klantenfeedback’. 35 gemotiveerde collega’s – experten (vooral vanuit het netwerk Organisatiebeheersing) deden mee via een online tool ‘Synthetron’. In het rapport (PDF - 2MB) wordt zowel ingegaan op de inhoud van de discussie als de analyse van de resultaten.

De Vlaamse Regering besliste op 14 maart over de pensionering van twee leidend ambtenaren en verleende hen eervol ontslag. Armand De Troyer, administrateur-generaal van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, gaat op 1 augustus 2014 met pensioen. Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, gaat op 1 april 2014 met pensioen.

Heeft u onze Data Days (17 tot 19 februari) gemist? Niet getreurd. U krijgt een mooi beeld van wat er die dagen aan bod is gekomen via onze video-opname.

Startpagina's