Nieuws

Op donderdag 5 februari 2015 vindt de vijfde editie van het jaarcongres ‘HRM in de Overheid' plaats in het ICC in Gent. Zelf suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips of thema’s? Dan kunt u tot 15 augustus uw bijdrage indienen.

Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart, is op 1 mei 2014 met pensioen gegaan. De Vlaamse Regering verleende hem eervol ontslag op 18 juli 2014. Hij werd opgevolgd door Chris Danckaerts.

Het Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum (GVDC) integreert meer dan 1200 nieuwe Vlaamse ambtenaren tegen januari 2015. Een 600-tal volgt later. Het GVDC staat de entiteiten die deze – nu nog federale ambtenaren – ontvangen bij om hun integratieprojecten in goede banen te leiden.

Tegen 2020 moet plaats- en tijdsonafhankelijk werken de norm zijn bij de Vlaamse overheid. U kunt nu de veelgestelde vragen over plaats- en tijdsonafhankelijk werken raadplegen.

De arbeidsgeneeskundige activiteiten van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk in 2013 werden in kaart gebracht. Cijfers en informatie over arbeidsgeneeskunde.

In 2013 maken, net zoals de voorbije jaren, nog steeds bijna 6.000 of 1 op de 5 collega's gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Het totaal aantal gereden kilometers neemt sinds 2007, behalve in 2009, jaar na jaar toe. In 2013 is het aantal gereden kilometers tegenover 2012 gestegen met 2,6% tot 10,5 miljoen kilometer. Anders uitgedrukt: de medewerkers van de Vlaamse overheid die gebruik maken van de fiets voor hun woon-werkverkeer en de wagen aan de kant laten staan, hebben hierdoor in 2013 ongeveer 1.386 ton CO2 aan uitstoot uitgespaard.

In het kader van de zesde staatshervorming komen er 2334 personeelsleden over naar de Vlaamse overheid. Er werden daarom afspraken gemaakt met de federale overheid over de timing van deze overdracht.

De raad van bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Integratie en Inburgering heeft Leen Verraest aangesteld als algemeen directeur. Met haar aanstelling wordt een nieuwe stap gezet in de verdere uitbouw van het agentschap en de inkanteling van de integratie- en inburgeringssector. Het agentschap heeft zijn kantoor in het Boudewijngebouw in Brussel op de 4de verdieping (4CB).

Kent u graag het menu van deze week in de vakantieopvang? Wat hebben uw kinderen gisteren gedaan? Ziet u graag wat sfeerfoto's van uw oogappeltje? Een trui, jas of rugzakje kwijt en niet zeker of het op de locatie ligt?

Neem dan zeker een kijkje op de blogs van Top Vakantie:

Op 30 september 2014 organiseert de afdeling Overheidsopdrachten de studiedag ‘Overheidsopdrachten, vandaag en morgen’ in het Vlaams Parlement.
De studiedag besteedt aandacht aan de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak inzake overheidsopdrachten. Er wordt ook stilgestaan bij zowel de inhoudelijke als de strategische aspecten van de nieuwe Europese richtlijnen overheids-opdrachten.

Startpagina's