Op de intranetsite vindt u informatie over overheidsopdrachten die enkel beschikbaar is voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. U vindt een overzicht van de dienstverlening die de afdeling Overheidsopdrachten aanbiedt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarnaast vindt u nog informatie over het kennisnetwerk, opleidingen en studiedagen. Presentaties, goede praktijken enz. over overheidsopdrachten wordt verzameld in de kennisdatabank.

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.


Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

24 jun 2015

Wegens de grote vraag naar een basisopleiding overheidsopdrachten, zal de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten in oktober de basisopleiding overheidsopdrachten opnieuw organiseren.
Dit is een algemene opleiding voor de medewerkers van de Vlaamse overheid die inzicht willen verkrijgen in de materie rond overheidsopdrachten en vormt een goede introductie voor beginners.

22 jun 2015

Op vrijdag 3 juli 2015 organiseren de initiatiefnemers van “overheidsopdrachten voor innovatie” een startevenement in het Vlaams Parlement. Dit evenement wil het draagvlak om meer innovatie(gericht) aan te kopen binnen de Vlaamse overheid verhogen. De ambitie is te komen tot een evenwichtig en risicoberekend innovatieproces waarbij de Vlaamse overheid innovatieve producten en diensten aankoopt en tegelijk innovatie stimuleert.

1.229

Aantal overheidsopdrachten

Cijfer over 2014
Cijfer

Overheidsopdrachten met e-tendering

Cijfer over dec/14
Cijfer

Agenda

8 okt
Boudewijngebouw Brussel

Dit is een algemene opleiding voor de medewerkers van de Vlaamse overheid die inzicht willen verkrijgen in de materie rond overheidsopdrachten en vormt een goede introductie voor beginners. De algemene sessie van deze opleiding vindt plaats op donderdag 8 oktober in het Boudewijngebouw te Brussel.
(De module plaatsing en uitvoering gaat door op dinsdag 13 oktober in het Boudewijngebouw te Brussel).