Op de intranetsite vindt u informatie over overheidsopdrachten die enkel beschikbaar is voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. U vindt een overzicht van de dienstverlening die de afdeling Overheidsopdrachten aanbiedt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarnaast vindt u nog informatie over het kennisnetwerk, opleidingen en studiedagen. Presentaties, goede praktijken enz. over overheidsopdrachten wordt verzameld in de kennisdatabank.

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.


Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren zijn voor de periode 2016-2017:

  • opdrachten voor werken: 5.225.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 209.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 209.000 euro

Nieuws

29 jan 2016

Op 29 januari keurde de Vlaamse Regering het Vlaams plan overheidsopdrachten goed voor de periode 2016-2020. Het doel is een strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten tot stand te brengen bij de Vlaamse overheid. Het plan biedt de Vlaamse overheid een kader om professioneler aan te kopen. Een nog betere prijs-kwaliteitverhouding, lagere levenscycluskosten, innovatieve oplossingen en flexibele overheidsopdrachten die toelaten om een beroep te doen op het beste talent in de markt zijn slechts enkele van de beoogde resultaten.

25 jan 2016

Op 28 maart 2014 werden de nieuwe Europese richtlijnen overheidsopdrachten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De federale overheid beschikt in principe over een termijn tot 18 april 2016 om deze richtlijnen om te zetten in Belgische regelgeving. Op 18 december 2015 werd het voorontwerp van wet in een tweede lezing goedgekeurd door de federale ministerraad.

12 jan 2016

Tijdens het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 28 oktober 2015 werd de leidraad “wijzigingen” goedgekeurd.
De leidraad biedt een concrete instructie over hoe aanbestedende overheden moeten omgaan met wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten. Zij hebben immers geen absolute vrijheid bij het doorvoeren van dergelijke wijzigingen, maar zullen hierbij bepaalde regels en voorwaarden moeten respecteren.

12 jan 2016

Tijdens het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 28 oktober 2015 werd het afsprakenkader “kwaliteitsvereisten bij restauratieprojecten inzake onroerend erfgoed” goedgekeurd.
Er werd binnen een werkgroep naar oplossingen gezocht voor enkele praktische problemen m.b.t. de kwaliteit van de uitvoering van restauratieprojecten, zoals bv. het gebruik van te weinig passende selectiecriteria bij het aanstellen van een restauratie-aannemer of het opleggen van te strenge diplomavereisten.

1.229

Aantal overheidsopdrachten

Cijfer over 2014
Cijfer

Overheidsopdrachten met e-tendering

Cijfer over dec/14
Cijfer