Op de intranetsite vindt u informatie over overheidsopdrachten die enkel beschikbaar is voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. U vindt een overzicht van de dienstverlening die de afdeling Overheidsopdrachten aanbiedt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarnaast vindt u nog informatie over het kennisnetwerk, opleidingen en studiedagen. Presentaties, goede praktijken enz. over overheidsopdrachten wordt verzameld in de kennisdatabank.

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.


Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

27 jan 2015

Op donderdag 26 februari organiseren Plan C, Business & Society Belgium en KAURI een event over Circulair Aankopen dat door het Agentschap Facilitair Bedrijf gehost zal worden in het VAC Gent.
Verschillende experts, zowel van overheidszijde als van de zijde van de bedrijven, zullen er uiteenzetten waarom en hoe u kan aankopen overeenkomstig de principes van de circulaire economie.

23 jan 2015

Deze maand ontvangen de 3 voornaamste financiële systemen van de Vlaamse overheid hun eerste e-facturen over het Mercuriusplatform. Dit strookt met de beslissing van de Vlaamse Regering dat de Vlaamse entiteiten vanaf 2015 in staat moeten zijn om e-facturen te ontvangen, vanaf 1/1/2017 wordt dit de norm.

1.229

Aantal overheidsopdrachten

Cijfer over 2014
Cijfer

Overheidsopdrachten met e-tendering

Cijfer over dec/14
Cijfer