De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.

Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

7 aug 2014

Op 4 augustus 2014 werd de omzendbrief van 22 juli 2014 omtrent de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze omzendbrief omschrijft de maatregelen die de federale regering de voorbije jaren heeft genomen ter bestrijding van sociale en fiscale fraude.

7 aug 2014

Op 18 juli 2014 werd het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voert het recentelijk ingevoerde art. 41/1 Wet Overheidsopdrachten uit en bevat energie-efficiëntie-eisen voor de zgn. energiegerelateerde producten, kantoorapparatuur, banden en gebouwen.

1.356

Aantal overheidsopdrachten

Cijfer over 2013
Cijfer

Overheidsopdrachten met e-tendering

Cijfer over jun/14
Cijfer

Agenda

29 sep
Auditorium VAC Gent

Op maandag 29 september 2014 organiseert de cel e-procurement van de afdeling Overheidsopdrachten een studievoormiddag rond e-invoicing; het digitaal verwerken van facturen.

Deze studievoormiddag gaat door in het auditorium van het VAC Gent.

De studievoormiddag richt zich op actoren in het facturatieproces en/of personen die van hun leidinggevende de opdracht krijgen om deze digitalisering in hun entiteit te realiseren of te optimaliseren.

Meer informatie