De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.

Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

23 okt 2014

Een korte handleiding die de meest essentiële informatie en modelclausules bundelt i.v.m. het voorbehouden van opdrachten aan de sociale economie werd gepubliceerd op de website duurzame overheidsopdrachten.

20 okt 2014

Op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 18 maart 2014 werd de guideline “financiering met projectbeheer” goedgekeurd. Deze guideline biedt de lokale overheden een overzicht van een aantal mogelijke alternatieven voor de zogenaamde formule van de “financiering met projectbeheer”. Deze alternatieven kunnen een uitkomst bieden wanneer de lokale overheden een vastgoedproject willen realiseren en daarbij niet enkel nood hebben aan externe financiering doch ook aan ondersteuning bij de plaatsing en de opvolging van de uitvoering van de desbetreffend opdracht.

1.356

Aantal overheidsopdrachten

Cijfer over 2013
Cijfer

Overheidsopdrachten met e-tendering

Cijfer over jun/14
Cijfer