De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.

Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

15 apr 2014

De procedurewijzer en de goedkeuringsmodule zijn twee nieuwe instrumenten die u ondersteuning bieden bij het voeren van een gunningsprocedure. De procedurewijzer helpt u bij de keuze van een gunningsprocedure. Aan de hand van een aantal vragen wordt voor u de meest aangewezen procedure gekozen. De goedkeuringsmodule helpt u bij de vraag welke instanties op welk ogenblik tijdens de gunningsprocedure moeten worden geraadpleegd.

15 apr 2014

Het e-draaiboek overheidsopdrachten is een nieuwe digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten. Het biedt u een uitgebreide toelichting bij de verschillende aspecten van de nieuwe regelgeving. U kan de regelgeving zelf ook artikelsgewijs consulteren.
Daarnaast stelt het e-draaiboek een stappenplan ter beschikking dat u begeleidt van het begin tot het einde bij het plaatsen van een overheidsopdracht.
Tevens kan u de definities van vaak voorkomende begrippen uit de regelgeving raadplegen.