De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

E-draaiboek – De digitale tool voor al uw opzoekingen rond de regelgeving overheidsopdrachten

  • Toelichting bij de regelgeving
  • Stappenplan
  • Definities
  • Modellen van opdrachtdocumenten

Van A tot Z

Vindt u niet meteen wat u zoekt? Raadpleeg dan de handige trefwoordenlijst overheidsopdrachten.

Meer nuttige informatie over overheidsopdrachten en aanverwante onderwerpen vindt u in het overzicht met links naar externe websites.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • opdrachten voor werken: 5.186.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 207.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 207.000 euro

Nieuws

30 jul 2014

De instrumenten overheidsopdrachten werden geactualiseerd na enkele recente wijzigingen in de regelgeving.
De modelbestekken diensten zijn in overeenstemming gebracht met de wijzigingen uit de twee reparatie-KB’s en met de wetswijziging van 15 mei 2014.
Het gunningdraaiboek houdt rekening met de nieuwe regels over het advies van de Inspectie van Financiën.

9 jul 2014

Op 30 september 2014 organiseert de afdeling Overheidsopdrachten de studiedag ‘Overheidsopdrachten, vandaag en morgen’ in het Vlaams Parlement.
De studiedag besteedt aandacht aan de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak inzake overheidsopdrachten. Er wordt ook stilgestaan bij zowel de inhoudelijke als de strategische aspecten van de nieuwe Europese richtlijnen overheids-opdrachten.

Agenda

29 sep
Auditorium VAC Gent

Op maandag 29 september 2014 organiseert de cel e-procurement van de afdeling Overheidsopdrachten een studievoormiddag rond e-invoicing; het digitaal verwerken van facturen.

Deze studievoormiddag gaat door in het auditorium van het VAC Gent.

De studievoormiddag richt zich op actoren in het facturatieproces en/of personen die van hun leidinggevende de opdracht krijgen om deze digitalisering in hun entiteit te realiseren of te optimaliseren.

Meer informatie: e.procurement@vlaanderen.be